Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentów

“Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Warto zaznaczyć, że osobiste starania o osobę uprawnioną do alimentów są tak samo doniosłe i potrzebne, jak środki pieniężne, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej lub małoletniego dziecka. Jednakże koniecznym jest podniesienie, iż udział pozwanego w osobistych staraniach o wychowanie małoletniej nie jest równy z udziałem matki powódki. To nadal na niej spoczywa większość obowiązków związanych z prawidłowym wychowaniem małoletniej i zapewnieniem jej odpowiednich warunków do rozwoju. Centrum życiowym małoletniej jest dom jej matki, to z nią małoletnia spędza czas na co dzień, to u niej ma miejsce stałego pobytu. Matka powódki uczęszcza z nią na wizyty lekarskie, to ona opłaca zajęcia dodatkowe. Musi mieć ona zatem pewność prawną co do tego, że pozwany będzie spełniał swój obowiązek alimentacyjny w wysokości adekwatnej do swoich zdolności zarobkowych i potrzeb dziecka.

Kwota ustalonych alimentów będzie adekwatna do potrzeb małoletniej poza okresem, który spędza ona u pozwanego. Środki pochodzące od pozwanego w połączeniu z gwarantowanymi przez powódkę oraz osobistymi staraniami stron o wychowanie i utrzymanie małoletniej umożliwi zabezpieczenie jej uzasadnionych potrzeb”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. akt VI RCa 307/19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *