Prawo rodzinne

 • Rozwód (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie).
 • Separacja (orzeczenie separacji, zniesienie separacji).
 • Unieważnienie małżeństwa.
 • Podział majątku wspólnego (podział majątku w drodze ugody, podział majątku w drodze orzeczenia sądowego nie równe udziały w majątku wspólnym, rozliczenie konkubinatu).
 • Alimenty (alimenty na dzieci, podwyższanie i obniżanie alimentów, alimenty na rzecz byłego małżonka, alimenty od dziadków dziecka).
 • Sprawy rodzicielskie (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka).
 • Władza rodzicielska (ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, odzyskanie władzy rodzicielskiej).
 • Sprawy zarządu majątkiem dziecka.
 • Ubezwłasnowolnienie.
 • Ustanowienie opiekuna.
 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej.