Prawo rodzinne

  • Rozstanie małżonków (rozwód z orzeczeniem o winie lub bez, separacja, unieważnienie małżeństwa).
  • Sprawy alimentacyjne (alimenty na dzieci, podwyższanie i obniżanie alimentów, alimenty na rzecz byłego małżonka).
  • Egzekucja zasądzonych alimentów (ustalanie majątku, alimenty od dziadków dziecka).
  • Sprawy rodzicielskie (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka).
  • Majątkowe sprawy rodzinne (podział majątku wspólnego, nierówne udziały w majątku wspólnym, małżeńskie ustroje majątkowe, rozliczenie konkubinatu).
  • Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi (ograniczenie władzy rodzicielskiej, zakaz kontaktów z dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka, rodzicielski plan wychowawczy, adopcja).
  • Opieka i ubezwłasnowolnienie (ustalanie opieki bądź kurateli).
  • Sprawy spadkowe i darowizny (dziedziczenie, dyspozycje majątkiem na wypadek śmierci).
  • Optymalizacja zarządu majątkiem, odwołanie darowizny, zachowek.