Prawo rodzinne

 • rozwód (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, odpowiedź na pozew rozwodowy, apelacja w sprawach rozwodowych),
 • separacja (separacja z orzeczenie o winie, separacja z orzeczenie bez orzekania o winie, zniesienie separacji),
 • podział majątku (podział majątku dorobkowego małżonków, podział majątku wspólnego małżonków bądź nakładów poczynionych na majątku wspólnym lub osobistym, zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej, podział majątku w drodze ugody, pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem, podział majątku w drodze orzeczenia sądowego nie równe udziały w majątku wspólnym, rozliczenie konkubinatu),
 • unieważnienie małżeństwa,
 • alimenty (alimenty na dzieci, podwyższanie i obniżanie alimentów, alimenty na rzecz byłego małżonka, alimenty od dziadków dziecka),
 • sprawy rodzicielskie (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka),
 • władza rodzicielska (ustalenie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, odzyskanie władzy rodzicielskiej),
 • sprawy zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opiekuna,
 • umieszczenie w domu pomocy społeczne.