Prawo administracyjne

  • Formułowanie wniosków inicjujących postępowanie.
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi.
  • Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych.
  • Opracowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.