Prawo administracyjne

  • formułowanie wniosków inicjujących postępowanie. 
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi. 
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych. 
  • opracowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.