Prawo administracyjne

  • formułowanie wniosków inicjujących postępowanie, 
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych,
  • opracowywanie skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
  • opracowywanie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.