Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Windykacja należności wynikających ze stosunku pracy.
  • Zapłata odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy, w drodze do pracy.
  • Zapłata odszkodowania w innych sporach z zakresu spraw pracowniczych.
  • Sprawa o ustalenie istnienia stosunku pracy.
  • Nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy.
  • Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w pracy.
  • Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej.
  • Udział w negocjacjach z pracownikami.
  • Konsultowanie regulaminów pracowniczych.