Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • zapłata odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy, w drodze do pracy,
  • zapłata odszkodowania w innych sporach z zakresu spraw pracowniczych,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy,
  • przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • mobbing, molestowanie i dyskryminacja w pracy,
  • Konsultowanie regulaminów pracowniczych,
  • Sporządzenie odwołań od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.