Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • zapłata odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy, w drodze do pracy,
 • zapłata odszkodowania w innych sporach z zakresu spraw pracowniczych,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • uchylenie kary porządkowej, 
 • mobbing, 
 • molestowanie w pracy,
 • dyskryminacja w pracy,
 • konsultowanie regulaminów pracowniczych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentacja ubezpieczonego przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.