Prawo umów

  • obsługa prawna przedsiębiorców,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów gospodarczych.