Zmiana stosunków jako przesłanka skorygowania zakresu obowiązku alimentacyjnego – Wyrok Sądu okręgowego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2015 r. VI RCa 293/14. “Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany wysokości zasądzonych alimentów. Przez pojęcie “stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego jego zakresu (art. […]

Zmiana stosunków zakresie obowiązku alimentacyjnegoCzytaj więcej

“Nieodpowiednie traktowanie przez ojca dzieci, w czasie kiedy pozostawały pod jego opieką, niełożenie na ich utrzymanie, gdy były małoletnie oraz w okresie kiedy były pełnoletnie, ale jeszcze się uczyły, a ponadto znęcanie się nad mini w tym samym okresie stanowią podstawę do uznania, że zasądzone od dzieci alimenty na rzecz ojca były by sprzeczne z […]

Uchylanie się przez dzieci od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec ojcaCzytaj więcej

“Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Warto zaznaczyć, że osobiste starania o osobę uprawnioną do alimentów są tak samo doniosłe i potrzebne, jak środki pieniężne, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej […]

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentówCzytaj więcej