Prawo karne

  • obrona w sprawach: karnych, nieletnich, o wykroczenia
    (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym),
  • reprezentacja osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
  • pełnienie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • sporządzanie zażaleń, 
  • sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych,
  • sporządzanie apelacji oraz kasacji.