Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Administratora informacji na Pani/Pana temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. pliki cookies.

I. Informacja dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej jako „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorami danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Marcin Pikul adres do korespondencji, ul. Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz,
  NIP: 8732705684, REGON: 386288217– zwany  dalej „Administrator”.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Administrator prosi o kontakt na adres mailowy: adwokat@macinpikul.pl.
 3. Administrator niniejszym informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
  a) LH.PL. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  b) Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
  c) zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp.
  (art. 6 ust. 1 lit. b)RODO),
  b) realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp.
  (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej,
  d) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów,
  ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO),
  e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, będą przechowywane:
  a) do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Pana/Panią,
  b) do momentu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c, art. 14 ust. 2 lit. d) RODO).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.
 10. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO (art. 13 ust. 2 lit. d, art. 14 ust. 2 lit. e) RODO).


II. Pliki cookies

Strona internetowa https://www.marcinpikul.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one  Pana/Pani przeglądarkę oraz usprawniają działanie strony internetowej.
Są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania użytkownika
bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronie  https://www.marcinpikul.pl.

W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje strony internetowej mogą wtedy nie działać poprawnie. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.
W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

– domyślne blokowanie plików Cookie,

– domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

– domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki,

– określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Opublikowano w dniu: 31 lipca 2020 r.