Prawo drogowe

  • obrona w sprawach o spowodowanie wypadku drogowego lub kolizji,
  • obrona w sprawach o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających,
  • pomoc prawna w sporządzaniu wniosku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu,
  • sporządzanie wniosku o zmianę formy wykonywania środku karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową o którym mowa w art. 2 pkt. 84 PrDrog, 
  • sporządzanie zażalenia na postanowienie odmawiające zmianę formy wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.