Prawo ruchu drogowego

  • obrona w sprawach o spowodowanie wypadku drogowego lub kolizji,
  • obrona w sprawach o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających,
  • pomoc prawna w sporządzaniu wniosku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu,
  • pomoc prawna dla osób obwinionych o popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym
    w tym utrata prawa jazdy w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości,
  • sporządzanie wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu przez blokadę alkoholową.