Mediacje bezpośrednie

Spotkania mediacyjne odbywają się w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Marcin Pikul w mieście Nowy Sącz 

przy ul. Rynek 11.


I. Specjalizacja mediacja rodzinna:

  • Sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej (istotne sprawy dziecka, kwestie wyjazdów za granicę, plan wychowawczy, władza rodzicielska naprzemienna).
  • Alimenty na rzecz małoletniego dziecka (sposób ustalania alimentów, alimenty w formie określonych świadczeń rzeczowych, lokaty i produkty ubezpieczeniowe jako forma alimentów, podwyższenie oraz obniżenie alimentów).
  • Sprawy o rozwód i separację (kwestia winy w zakresie rozpadu małżeństwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, korzystanie ze wspólnego mieszkania, zmiana wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków).
  • Sprawy o podział majątku po rozwodzie.
  • Sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków.
  • Sprawy z  zakresu  uzgodnienia  zasad  opieki  nad  członkami  rodziny (chorymi,  niepełnosprawnymi, 
    w podeszłym wieku).
  • Sprawy o spadek po rodzicach. 
II. Specjalizacja mediacja karna.