Mediacje bezpośrednie

Spotkania mediacyjne odbywają się w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Marcin Pikul w mieście Nowy Sącz przy ul. Rynek 11.


I. Specjalizacja mediacja rodzinna:

  • sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej (istotne sprawy dziecka, kwestie wyjazdów za granicę, plan wychowawczy, władza rodzicielska naprzemienna),
  • alimenty na rzecz małoletniego dziecka (sposób ustalania alimentów, alimenty w formie określonych świadczeń rzeczowych, lokaty i produkty ubezpieczeniowe jako forma alimentów, podwyższenie oraz obniżenie alimentów),
  • sprawy o rozwód i separację (kwestia winy w zakresie rozpadu małżeństwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, korzystanie ze wspólnego mieszkania, zmiana wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków),
  • sprawy o podział majątku po rozwodzie,
  • sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków,
  • sprawy z  zakresu  uzgodnienia  zasad  opieki  nad  członkami  rodziny (chorymi,  niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku),
  • sprawy o spadek po rodzicach.

II. Specjalizacja mediacja karna.