“Obowiązek alimentacyjny mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych na rodziców w art. 96 § 1 k.r.o. Trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami”. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie […]

Trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców jako okoliczność zwalniająca ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieciCzytaj więcej

“Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych w tym poprzez świadczenia w naturze, jeżeli sposób ten będzie skuteczniej zabezpieczać interesy uprawnionego i będzie także wygodniejszy dla zobowiązanego. Decydować o tym będą każdorazowo okoliczności sprawy. Sposób ten będzie mógł być stosowany właśnie przy świadczeniach alimentacyjnych, gdzie oprócz środków utrzymania istnieje konieczność zapewnienia opieki, np. starszym, chorym rodzicom, […]

Zakres obowiązku alimentacyjnego. Formy realizacji świadczeń alimentacyjnych. Wyłączenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczegoCzytaj więcej