Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi, który nie świadczy pracy i otrzymuje wynagrodzenie postojowe?

W komunikacie ZUS z dnia 11 marca 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły  wynika że:

Pracownik nie otrzyma dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ za okres postoju zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W mojej ocenie stanowisko ZUS jest słuszne.  W tym miejscu należy zadać podstawowe pytanie jaki jest cel tego zasiłku. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacje kiedy pracownik zostaje zwolniony od wykonywania pracy w celu zaopiekowania się dzieckiem w razie zamknięcia, z powodu koronawirusa, placówki, do której ono chodzi, lub wycofania się niani. W sytuacji kiedy więc pracodawca zamyka firmę, pracownik ma możliwość zajęcia się dzieckiem.

Poza tym za czas gotowości do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia przestojowego. Nie  jest więc uprawniony do otrzymywania jednocześnie do wynagrodzenia i zasiłku opiekuńczego.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja kiedy to firma działa połowicznie lub w innym trybie np.  restauracja jest nieczynna dla klientów, ale dostarcza posiłki na telefon albo za odbiorem osobistym. Doty czy to kierowców pracujących w restauracji, kelnerek przyjmujących zamówienia oraz kucharzy.

Link do komunikatu: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033?fbclid=IwAR3W3aurrl1Gnr-8M9RkdYG78_Yg0g0ThNz4pR5U6c1Ot7MyEdyyIiR40Yg