WSA w Białymstoku: klient e-sklepu nie może kupować kota w worku

Wyrok z dnia 19.11.2019 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, syg. akt.  II SA/Bk 590/19 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety. WSA w Białymstoku orzekł następująco:
W świetle art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 (sprzedaż na odległość), wszystkie obowiązkowe informacje na temat żywności opakowanej zamieszczane na stronie internetowej powinny być dostępne dla konsumenta zanim zdecyduje się on przystąpić do zakupu. Zwrot „dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu” należy odnieść do podjęcia przez konsumenta decyzji o przystąpieniu do zakupu. Powyższe służyć ma niewątpliwie dokonywaniu świadomych wyborów przez konsumenta.
Tekst orzeczenie: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/38064E4D3F