Wyrok z dnia 19.11.2019 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, syg. akt.  II SA/Bk 590/19 ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu zapewnienia prawidłowej prezentacji i reklamy suplementów diety. WSA w Białymstoku orzekł następująco: W świetle art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 (sprzedaż na odległość), wszystkie obowiązkowe […]

WSA w Białymstoku: klient e-sklepu nie może kupować kota w workuCzytaj więcej