Skutki odbywania kary pozbawienia wolności przez osobę obowiązaną do alimentów na wysokość rat alimentacyjnych

Pozbawienie wolności obowiązanego do łożenia alimentów na małoletnie dzieci nie ma znaczenia dla wymiaru rat alimentacyjnych lub umorzenia zaległości alimentacyjnych. Niepozyskiwanie dochodów w okresie pozbawienia wolności nie wpływa bowiem na ocenę jego możliwości zarobkowych, jakie miałby, gdyby pozostał na wolności. Jednocześnie odbywanie kary pozbawienia wolności jest zawinionym uniemożliwianiem pracy zarobkowej.

 

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. III AUa 1403/15

“Sam fakt przebywania w zakładzie karnym nie stanowi “szczególnie uzasadnionego przypadku”, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przemawiającego za umorzeniem należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego. Okoliczność w postaci odbywania kary pozbawienia wolności, braku majątku i środków finansowych, niewykonywania żadnej odpłatnej pracy – przy czym znamienne jest, iż wnioskodawca nie zwracał się z prośbą o zatrudnienie – nie stanowią “szczególnie uzasadnionego przypadku”, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Brak dochodu w takiej sytuacji jest bowiem następstwem przyczyn leżących po stronie dłużnika i przez niego zawinionych, jest mianowicie skutkiem popełnienia przez niego przestępstwa. Tego rodzaju postępowanie nie może zaś być premiowane zwolnieniem z długu wobec funduszu alimentacyjnego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *