Pozbawienie wolności obowiązanego do łożenia alimentów na małoletnie dzieci nie ma znaczenia dla wymiaru rat alimentacyjnych lub umorzenia zaległości alimentacyjnych. Niepozyskiwanie dochodów w okresie pozbawienia wolności nie wpływa bowiem na ocenę jego możliwości zarobkowych, jakie miałby, gdyby pozostał na wolności. Jednocześnie odbywanie kary pozbawienia wolności jest zawinionym uniemożliwianiem pracy zarobkowej.  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z […]

Skutki odbywania kary pozbawienia wolności przez osobę obowiązaną do alimentów na wysokość rat alimentacyjnychCzytaj więcej