Od kiedy biegnie termin na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Pytanie prawne: 
Czy wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie wywołuje skutek w postacie rozpoczęcia biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku, dla spadkobierców nieznanych z miejsca pobytu, a w razie odpowiedzi negatywnej, od kiedy należy liczyć termin określony art. 1015 § 1 k.c do złożenia przez kuratora oświadczenie o przyjęciu, bądź odrzuceniu spadku?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2023 r., sygn. III CZP 155/22:

1. Uchwała:

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672  w związku z art. 673 k.p.c.) nie wywołuje skutku w postaci rozpoczęcia biegu terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku dla spadkobierców nieznanych z miejsca pobytu;

2. odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.