Konsekwencje niedostosowania się do przymusu adwokacko-radcowskiego

„Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 § 1 k.p.c. podlegają zwrotowi bez wezwania do usunięcia braków (art. 130 § 5 k.p.c.), zaś środki zaskarżenia, w tym skarga kasacyjna i zażalenie, podlegają odrzuceniu – na zasadach ogólnych i również bez wdrażania procedury naprawczej-jako niedopuszczalne, na podstawie art. 3986 § 2 i 3 lub – w wypadku zażaleń – w związku także z art. 3941 § 3 k.p.c.”

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2023 r., sygn. III CZ 25/23.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.