“Powód D.M. domagał się od rodziców B. P. i J . P. (1) solidarnego zasądzenia kwoty 200.000 zł, ewentualnie po 100.000 zł od każdego z tych pozwanych, a od pozwanego dziadka S. Z. zasądzenia kwoty 300.000 zł tytułem roszczeń związanych z odziedziczonym prze powoda po babce M. Z. spadkiem, w skład którego wchodziły przede wszystkim […]

Korzystanie przez rodziców z mieszkania stanowiącego majątek dzieckaCzytaj więcej