Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

W dniu 27 lutego br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 30/18, podjął uchwałę następującej treści:

Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.


Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r. (sygn. III CZP 30/18).

Treść orzeczenia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2030-18.pdf

Źródło: www.sn.pl`