Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Jakie informacje zawiera biała lista podatników VAT:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • Potwierdzenie statusu kontrahent czy jest czynnym podatnikiem VAT,
 • Potwierdzenie numer rachunku rozliczeniowego lub innych rachunków w SKOK
  kontrahenta,
 • Uzyskanie pełnych informacji o danej firmie:
  – jej adresu siedziby,
  – imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery
  PESEL,
  – imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania
  podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL osobach ją reprezentujących.
 • Uzyskanie pełnej historii podatkowej VAT podatnika:
  – data rejestracji jako podatnika VAT,
  – data odmowy rejestracji jako podatnika VAT wraz z podaniem podstawy prawnej odmowy rejestracji,
  – data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT wraz z podaniem podstawy prawnej
  wykreślenia,
  – data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT z podaniem podstawy prawnej
  przywrócenia.

Aktualizacja danych:

– przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane
przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG),
– spółki zarejestrowane w KRS składają aktualizację na druku NIP-8, natomiast spółki
cywilne na druku NIP-2 – bezpośrednio do właściwego dla siebie urzędu skarbowego,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG,
aktualizują dane na druku NIP-7.

Zgłaszanie błędów:

– właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej
WykazPodatnikow@mf.gov.pl.
– CEIDG w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG.

Przydatne linki:

 1. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
 2. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2