SN: Przedstawiciel małoletniego pokrzywdzonego może reprezentować dziecko w sprawach o niepłacenie alimentów przez drugiego z rodziców.

W dniu 25 czerwca 2020 r. Izba Karna Sądu Najwyższego nie miała wątpliwości przedstawiciel małoletniego pokrzywdzonego może reprezentować dziecko w sprawach o niepłacenie alimentów przez drugiego z rodziców.
Czynności prawne podejmowane przez przedstawiciela małoletniego pokrzywdzonego (dziecka) w  postępowaniu karnym prowadzonym o przestępstwo z § 1 lub 1a art. 209 k.k. przeciwko rodzicowi dziecka, są czynnościami prawnymi dotyczącymi m.in. należnych dziecku od tego rodzica środków utrzymania i wychowania, w rozumieniu art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o., zatem prawa małoletniego w tym postępowaniu może wykonywać drugi z rodziców.
Sygnatura akt: I KZP 4/20 Źródło: www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1390-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne