Nowe zasady dokonywania zakupów przez seniorów!

Od 20 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady wprowadzające ograniczenia w handlu. Rząd wyznaczył nowe zasady dokonywania zakupów przez seniorów. Zgodnie § 8 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z  dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
“Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tym samym czasie, nie więcej niż: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2, albo 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2, z tym że od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia”. 
Jak wynika z treści nowego rozporządzenia od dnia 20 kwietnia 2020 r. w weekendy nie będą  obowiązywać obostrzenia dla osób poniżej 65 roku życia (seniorów).   Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Link:   isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000697/O/D20200697.pdf