SN: Czy doszło do naruszenia dóbr osobistych

Przy oczenie czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, lecz to jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie zdarzenie stanowiące podstawę tego żądania:   ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego, nie może być dokonana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, która czuje się dotknięta zachowaniem innej osoby.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2002 r. sygn. akt II CKN 953/00


Miernikiem pozwalającym na ustalenie czy naruszona została godność i cześć człowieka należy poszukiwać, przede wszystkim w opinii publicznej, która jest wyrazem poglądów powszechnie przyjętych i akceptowanych przez społeczeństwo w danym miejscu i czasie. Jeżeli w powszechnym odczuciu ludzi uczciwie i rozsądnie myślących czyjeś zachowanie, nawet niezgodne z obowiązującymi zasadami prawa czy utrwalonymi regułami zachowania się, nie jest przyjmowane jako naruszające cześć lub godność osobistą osoby której dotyczy, to – niezależnie od subiektywnego odczuwania tej osoby – nie podlega ona zakwalifikowaniu w ramach przepisu art. 24 § 1 k.c.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2001 r.  sygn. akt II CKN 323/00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *