Prawo gospodarcze i handlowe

  • Obsługa prawna przedsiębiorców.
  • Sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych.
  • Udział w negocjacjach z kontrahentami.
  • Windykacja należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Sporządzanie stosownych wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości i reprezentacja przed sądem.